konferencje

Konferencje Filozofów Krajów Słowiańskich

Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości
27-30 VI 2017 r.
organizatorzy: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”,
Instytut Filozofii UR 
program.pdf

Filozofia a współczesność
22-24 IX 2014 r.
organizatorzy: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich,
Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”,  Stowarzyszenie „Jutro Nałęczów”
program.pdf 

Polityka a wartości i interesy
21–24 VI 2012 r.
organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

program.pdf 

Człowiek i jego pojęcie
16–19 VI 2010 r.
organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”

program.pdf
publikacja:

A.L. Zachariasz (red.), Człowiek i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 426.
spis treści.pdf 

Poznanie teoretyczne a prawda
31 V–3 VI 2007 r.
organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”

publikacja:
A.L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 440.
spis treści.pdf

Filozofia w kulturach narodów słowiańskich
2–5 VI 2005 r.
organizatorzy: Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”,
przy współudziale WSSG w Tyczynie
publikacja:
A.L. Zachariasz, Z. Stachowski (red.), Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, Wyd. Naukowe „Collegium Philosophicum” IF UR, Rzeszów 2007, ss. 476.
spis treści.pdf 

Byt i powinność. Status i funkcje wartości
29 V – 1 VI 2003 r.
organizatorzy: Instytut Filozofii UR, redakcja Pisma „ΣΟΦΙΑ”,
przy współudziale: Wydziału Filozofii Uniwersytetu im. Miecznikowa w Odessie i Katedry Filozofii Uniwersytetu w Preszowie
publikacja:
A.L. Zachariasz (red. ), Byt i powinność czyli status i funkcje wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2005, ss. 428.
spis treści.pdf

Byt i możliwość jego ujęcia pojęciowego
23–25 XI 2001 r.
organizatorzy: Instytut Filozofii UR,
przy współudziale: Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
publikacja:
A.L. Zachariasz (red. ), Byt i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2003, ss. 472.
spis treści.pdf

Filozofia w krajach słowiańskich a procesy globalizacji kulturowej i integracji politycznej Europy
8–10 XII 2000 r.
organizatorzy: Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie

publikacja:
A.L. Zachariasz (red.), Narody słowiańskie wobec globalizacji, Wyd. UR, Rzeszów 2003, ss. 312.
spis treści.pdf

Europejskie modele tolerancji
27–29 V 1999 r.
organizatorzy: Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współudziale: Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie oraz Katedry UNESCO Praw Człowieka, Pokoju, Demokracji, Tolerancji i Wzajemnego Zrozumienia Między Narodami z siedzibą w Kijowie

publikacja:
A.L. Zachariasz, S. Symotiuk (red.), Europejskie modele tolerancji, Wyd. UR, Rzeszów 2001, ss. 352.
spis treści.pdf

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close