czytaj …

artykuły w formacie pdf

Filozofia w Polsce, stan aktualny i perspektywy

Idea rozumu politycznego a przyszłość narodów słowiańskich

Klasyczna koncepcja prawdy: warunki jej możliwości i granice zasadności

Die Verantwortung als Begründung der Freiheit

Teoria poznania jako namysł nad transcendentalnymi warunkami poznania teoretycznego

Filosofia della fine e fine della filosofia
(Traduzione di Daniele Stasi)

link do strony czasopisma: Amaltea. Rivista trimestrale di cultura

Polemika wokół istnienia

U podstaw stawania kultury europejskiej. Wartości religijne, teoretyczne i polityczne  [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, tom IV, Filozofia, Z. Władek i in. (red.), Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, s. 425–438.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close